Bijbels Museum

De grote omsloten tuin, of hortus conclusus, van het Bijbels Museum is aangelegd in 1994 door tuinarchitect Arend Jan van der Horst. In 2009 is de tuin opgefrist en meer in overeenstemming gebracht met het oorspronkelijke concept. Het is een historische symmetrische tuin, vol met bijbelse bomen, planten en waterpartijen. In de opzet is veel symboliek terug te vinden. De tuin vormt een oase van rust in het hart van Amsterdam en is een grote meerwaarde van een bezoek aan dit museum. Iedere zomer kunt u hier terecht voor wisselende tentoonstellingen.

 

Flora en Fauna

De tuin van het Bijbels Museum is geïnspireerd op het thema water. Water speelt in veel bijbelse verhalen een belangrijke rol. De vijver in de tuin bestaat uit twee hoger gelegen bassins die uitstromen in lager gelegen bassins. Deze lager gelegen bassins zijn voorzien van stapstenen zodat men als het ware door het water kan lopen. Deze vorm verwijst naar het bijbelverhaal van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee.

Bijbelse planten

In de tuin vindt men verschillende bijbelse planten en bomen. Men kan er onder andere aantreffen: dadelpalm, amandel, acacia, oleander, judasboom, vijg en moerbei. In het Geurenkabinet van het Bijbels Museum kunt u de geur van een aantal van deze bomen en planten ruiken. Er is bijvoorbeeld amandelgeur en acaciageur. Geuren worden in verschillende bijbelse verhalen genoemd meestal gekoppeld aan producten als wierook, parfum, oliën en specerijen.