Over Amsterdam Arcadia

Amsterdam Arcadia is een initiatief van de Stichting voor behoud van Amsterdamse Keurtuinen. Doel is om te hedendaagse banden te versterken tussen de winterse keurtuinen in de Amsterdamse grachtengordel en de zomerse buitenplaatsen rondom Amsterdam. De rijke Amsterdamse families uit de 17de en 18de eeuw verdeelden hun tijd immers ook tussen stad en land. 

Daarbij wordt zowel gekeken naar toeristische mogelijkheden als het behoud en herstel van de tuinen en parken van de buitenplaatsen.

De website is gelanceerd tijdens het Jaar van de Historische Buitenplaats. De horizon ligt echter verder dan dit jaar. Het doel is om de door het Jaar de aandacht voor buitenplaatsen vast te houden en verduurzamen. In dit opzicht is Amsterdam Arcadia eerder een boemel dan een sneltrein.

Veel van de informatie op deze website komt uit bronnen uit het publieke domein. Vaak heeft de organisatie contact met de intellectuele eigenaren. Soms ook niet. Herkent u teksten en/of foto’s als die van uzelf en heeft u bezwaar tegen het gebruik op deze website, laat dat ons dan weten. Dan kunnen we de materialen verwijderen.

Heeft u juist materialen of ideeën, waarvan u denkt dat ze goed op of bij Amsterdam Arcadia zouden passen? Ook dan horen we graag van u. Geïnteresseerden, die op vrijwillige basis redactie zouden willen voeren op onderdelen van de website zijn ook bijzonder welkom.