Kennemerland

In de 17e eeuw is er een nieuwe groep geïnteresseerden die naar de binnenduinrand trekt. De nieuwe rijken van die tijd – Amsterdamse en Haarlemse reders, kooplieden en fabrikanten kochten grond in Kennemerland met een boerenhofstede of oud kasteel en lieten er een (buiten)huis bouwen. ‘s Winters woonden zij in de stad, in het voorjaar voeren ze via de Leidsevaart naar hun buitenplaatsen in Kennemerland.

Per koets of zeiljacht naar de binnenduinrand

Het strandwallengebied en binnenduinrand waren gewild bij de nieuwe rijken uit de Gouden Eeuw. Vooral locaties aan het water waren in trek. Vooraanstaande Amsterdammers als de familie Trip hadden aanvankelijk een voorkeur voor de omgeving van Beverwijk en Velsen. Per zeiljacht over het IJ waren zij in een kleine twee uur bij hun buiten aan de oever van het Wijkermeer. In mei begon voor de stadse families per koets en schuit de jaarlijkse verhuizing naar hun buiten, compleet met bedienden en een deel van hun huisraad. Zo vertrok de familie Pauw uit Amsterdam naar kasteel Heemstede, de Rendorps naar Marquette of de familie Van de Poll naar Huis te Spyk. Landgoed Beeckestijn was in de zeventiende en achttiende eeuw achtereenvolgens in bezit van de Amsterdamse regentenfamilies Corver, Trip en Boreel.

Vinkenbanen

De jacht en het afleggen van visites bij andere families hoorden net als het kweken van bijzondere bloemen en planten bij de genoegens van het buitenleven. Het duingebied leende zich bij uitstek voor de jacht op konijnen, fazanten en ander klein wild. Een bijzondere passie hadden veel Kennemer buitenplaatsbezitters voor hun vinkenbaan. Tijdens de trek in september-november, die recht over de kuststrook ging, werden de vinken met het gezang van blind gemaakte soortgenoten naar de baan gelokt en gevangen onder een slagnet. De vogeltjes verdwenen in de pan of liever gezegd, werden op spiezen krokant geroosterd en zonder kop in z’n geheel opgegeten. Bewaard gebleven zijn de vinkenbanen in het Leiduin bij Vogelenzang (het tegenwoordige Vinkenduin) en bij boerderij Zeerust in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De familie Van Lennep, die haar buitenplaats had op Huis te Manpad, vinkte er nog tot 1911.